back

Інформаційне повідомлення про проведення публічного обговорення проєктів рішень Менської міської ради щодо перепрофілювання (зміни типу), реорганізації шляхом приєднання закладів загальної середньої освіти

1. Ініціатор та організатор громадського обговорення – відділ освіти Менської міської ради;

2. Мета: врахування думки жителів Менської міської територіальної громади щодо перепрофілювання (зміни типу), реорганізації шляхом приєднання закладів загальної середньої освіти на території Менської міської територіальної громади: Волосківського закладу загальної середньої освіти І -ІІ ступенів Менської міської ради Чернігівської області;  Феськівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського району Чернігівської області, Величківського закладу загальної середньої освіти Менської міської ради Менського району Чернігівської області.

3. Проєкти рішень розміщені на сайті Менської міської ради (розділ документи - проєкти рішень сесії – Проекти рішень до засідання 15 сесії - грудень 2021 року -  1 засідання).

4. Форма проведення громадського обговорення:

 1) громадське обговорення у сільських  населених пунктах громади:

- у с. Волосківці – 02 грудня 2021 року за адресою с. Волосківці, вул. 1 Травня, 36, на території Волосківського ЗЗСО І-ІІ ступенів, початок о 14.15;

- у с. Феськівка – 03 грудня 2021 року за адресою с. Феськівка, вул. Миру, 14 на території Феськівського ЗЗСО І-ІІ ступенів, початок о 14.15;

- у с. Величківка – 06 грудня 2021 року, за адресою с. Величківка, вул. Миру, 3, на території Величківського ЗЗСО І-ІІ ступенів, початок о 14.15 год.

2) зустрічі у трудових колективах закладів освіти:

с. Волосківці – 02 грудня 2021 року;

с. Феськівка – 03 грудня 2021 року;

с. Величківка – 06 грудня 2021 року.

3) надання пропозицій, зауважень, рекомендацій: у письмовій формі та/або електронною поштою із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 15600,   Чернігівська область, Корюківський район, м. Мена, вул. Титаренка Сергія, 7 та на електронну пошту: osvitaradamena@ukr.net.  

5. Відповідальні працівники для надання консультацій та роз’яснень: Лук’яненко Ірина Федорівна, начальник відділу освіти Менської міської ради (тел. 3-33-05, 095 1879636); Прилипко Наталія Василівна, юрисконсульт відділу освіти Менської міської ради (тел. 3-33-06).

6) Оприлюднення результатів обговорення буде здійснено у формі інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті міської ради.

До участі в публічному обговоренні проєктів рішень міської ради  запрошуються мешканці Менської міської територіальної громади у терміни з 02 грудня по 08 грудня 2021 року.

На початку громадського обговорення у сільських населених пунктах буде проведено реєстрацію учасників за умови пред’явлення ними документа, що посвідчує особу. Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» просимо учасників громадських обговорень мати при собі сертифікати про вакцинацію проти коронавірусної хвороби Covid- 19.

7) Опис проблеми:

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

3. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного рішення засновника.

Згідно з Конституцією України (ст. 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26):

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

На території Менської міської територіальної громади функціонує 14 закладів загальної середньої освіти та 2 філії, у яких навчається 2422 школярі:

 -  2 опорних заклади, 2 філії опорних закладів (1362 учні);

 -  8 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (816 учнів);

 -  4 заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (244 учні);

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Адже тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні.

Станом на 01.11.2021 року Волосківський ЗЗСО І-ІІ ступенів та Феськівський ЗЗСО І-ІІ ступенів не належать до малокомплектних закладів освіти, а мають відповідно учнівський контингент на рівні 76 осіб та 96 осіб; Величківський ЗЗСО І-ІІ ступенів має учнівський контингент на рівні 40 учнів.

Законом України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 35) визначено наступні типи закладів загальної середньої освіти:

«типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

- початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

- гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

- ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. За рішенням засновника початкова школа, гімназія може включати дошкільний підрозділ, за умови його розміщення в окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремими входом/виходом і територією для вихованців дошкільного підрозділу.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи».

У серпні 2021 року відділом освіти ініційовоно проведення громадських обговорень щодо перепрофілювання Феськівського, Волосківського ЗЗСО І-ІІ ступенів в гімназію, яке згідно вимог законодавства мало тривати один рік.

Наразі, враховуючи переведення закладів освіти на умови самостійного ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку з 01 січня 2022 року та подань керівників Феськівського, Волосківського ЗЗСО І-ІІ ступенів, які пропонують скоротити термін даної процедури обговорення з тим, щоб дані заклади освіти в новий бюджетний рік ввійшли як окремі юридичні особи: Феськівська гімназія з функціонуванням початкової школи як структурного підрозділу, Волосківська гімназія з функціонуванням початкової школи як структурного підрозділу та дошкільним підрозділом, створеним шляхом ліквідації Волосківського закладу дошкільної освіти «Волошка» загального типу Менської міської ради Чернігівської області та створенням дошкільного підрозділу Волосківської гімназії.

Проаналізувавши перспективну мережу закладів освіти Менської міської територіальної громади, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, виносимо на громадське обговорення  питання щодо перепрофілювання (зміни типу): Феськівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського району Чернігівської області на Феськівську гімназію (з структурним підрозділом - початкова школа); Волосківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради  Чернігівської області на Волосківську гімназію (з структурними підрозділами:- початкова школа, дошкільний підрозділ).

А також пропонуємо реорганізувати Величківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського району Чернігівської області та створити Величківську філію І-ІІ ступенів Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради.

 

24 листопада 2021
back