back

Статут Менської міської об'єднаної теритоіральної громади не затверджувався. Напрацьовано проект Статуту громади, який знаходиться в процесі громадського обговорення.

З проектами, які знаходяться в стадії обговорення, можна ознайомитися за посиланням

30 березня 2019
back