back

Інформаційне повідомлення про проведення публічного обговорення проєктів рішень Менської міської ради щодо ліквідації  закладів загальної середньої освіти

1. Ініціатор та організатор громадського обговорення – відділ освіти Менської міської ради.

2. Мета: врахування думки жителів Менської міської територіальної громади щодо ліквідації закладів загальної середньої освіти на території Менської міської територіальної громади: Городищенського закладу загальної середньої освіти І–ІІ ступенів Менської міської ради Чернігівської області;  Семенівського закладу загальної середньої освіти І–ІІ ступенів Менської міської ради Чернігівської області, Ушнянської філії І–ІІ ступенів Менського опорного закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради Менського району Чернігівської області.

3. Проєкти рішень розміщені на сайті Менської міської рад

4. Форма проведення громадського обговорення:

1) громадське обговорення у сільських  населених пунктах громади:

- у с. Городище – 24 травня 2021 року за адресою с. Городище, вул. Шевченка, 27, у приміщенні  Городищенської  філії КЗ  «Менський будинок культури», початок – о 15.00 год.;

- у с. Семенівка – 25 травня 2021 року за адресою с. Семенівка, вул. Перемоги, 5, у приміщенні Семенівської філії КЗ «Менський будинок культури», початок – о 15.00 год.;

- у с. Ушня – 26 травня 2021 року о 15:00 год., за адресою с. Ушня, вул. Шкільна, 22, у приміщенні Ушнянської філії КЗ «Менський будинок культури»;

2) зустрічі в трудових колективах закладів освіти:

с. Городище – 18 травня 2021 року;

с. Семенівка – 19 травня 2021 року;

с. Ушня – 20 травня 2021 року;

3) надання пропозицій, зауважень, рекомендацій: у письмовій формі та/або електронною поштою із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 15600,   Чернігівська область, Менський район, м. Мена, вул. Титаренка Сергія, 7 та на електронну пошту: [email protected].  

5. Відповідальні працівники для надання консультацій та роз’яснень: Лук’яненко Ірина Федорівна, начальник відділу освіти Менської міської ради (тел. 3-33-05, 095 1879636); Прилипко Наталія Василівна, юрисконсульт відділу освіти Менської міської ради (тел. 3-33-06).

6) Оприлюднення результатів обговорення буде здійснено у формі інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті міської ради.

До участі в публічному обговоренні проєктів рішень міської ради  запрошуються мешканці Менської міської територіальної громади у терміни з 21 травня по 28 травня 2021 року.

На початку громадського обговорення у сільських населених пунктах буде проведено реєстрацію учасників за умови пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

7) Опис проблеми:

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

3. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного рішення засновника.

Згідно з Конституцією України (ст. 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26):

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону, засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

На території Менської міської територіальної громади функціонує 15 закладів загальної середньої освіти та 3 філії, у яких навчаються 2443 школярі:

 -  2 опорних заклади, 3 філії опорних закладів (1356 учнів);

 -  8 закладів загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів (796 учнів);

 -  5 закладів загальної середньої освіти І–ІІ ступенів (291 учень);

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Адже тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. На жаль, із кожним роком у нашій громаді, як і в Україні зокрема, зменшується народжуваність, відповідно, зменшується кількість учнів,

Зростає кількість малокомплектних шкіл. На даний час у громаді нараховується 9 малокомплектних закладів загальної середньої освіти, з них ЗЗСО І–ІІІ ступенів – 6, ЗЗСО І-–ІІ ступенів – 3. Зменшується середня наповнюваність класів, збільшується кількість класів, у яких діти навчаються на педагогічному патронажі (індивідуальна форма навчання).

З одного боку, педагогічний патронаж передбачає індивідуальний супровід учня з боку вчителя, проте велику частину матеріалу учень має опрацювати самостійно. Крім того, відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8, визначається кількість навчальних годин, які оплачують педагогічним працівникам за індивідуальну форму навчання. Вона значно відрізняється від кількості годин за груповою формою і становить 5 навчальних годин для початкової школи, 8 - для середньої школи, 12 - для старшої. В той час як Міністерством освіти і науки затверджена типова освітня програма для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти, якою, зокрема, визначено навчальне навантаження учнів. Згідно з програмою, питання навчального навантаження учнів 5–9 класів регулюватимуться Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти і Державним стандартом базової середньої освіти. При 5-денному навчальному тижні кількість годин становить: для учнів 5-го класу – 28, 6-го класу – 31, 7-го класу – 32, 8-го класу – 33, 9-го класу – 33 години на тиждень.

Індивідуальна форма навчання (педагогічний патронаж), особливо впродовж тривалого часу, не дає здобувачам освіти можливості виконати вимоги Державного стандарту освіти. Такі учні не мають змоги взаємодіяти з однолітками під час навчання, спектр комунікативних ситуацій, у яких вони опиняються, обмежений. І чим старші учні, тим яскравіше проявляється дана проблема. Відсутність класно-урочної системи не дає змоги розвивати у дітей такі важливі компетенції, як ефективна комунікативна здатність, уміння працювати в команді, проективність в умовах конкуренції, готовність до постійного навчання, яке диктується динамічними змінами на ринку праці. Дитина ізольована від життя школи. Розвиток соціальної компетентності, зокрема, вміння відстоювати власні інтереси та інтереси інших осіб, надавати допомогу та поводитися етично, також обмежений, адже дитина не має змоги практикувати соціальну компетентність у групі та з однолітками. Сучасна людина повинна вміти співпрацювати, співіснувати в щільному соціумі. Шкільний колектив має соціалізувати дитину. Там, де немає дітей, зазвичай, немає в достатній кількості вчителів-предметників, вчителі викладають 3–5 предметів.

Значна видаткова частина бюджету Менської міської територіальної громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг.

Середня наповнюваність класів у закладах освіти Менської міської територіальної громади  становить 13,5 учнів, у сільській місцевості – 8,7 учнів.

Середня наповнюваність класів: у Городищенському ЗЗСО І–ІІ ступенів  становить – 4,1 учень, в Ушнянській філії – 4 учні, Семенівському ЗЗСО І–ІІ ступенів – 5,8 учнів.

Дані заклади освіти є найбільш затратними серед усіх шкіл ТГ у зв’язку з відсутністю класів, в яких навчається 5 учнів.

 Згідно з перспективною мережею у 2021/2022 н.р.: в Ушнянській філії навчатиметься 18 учнів, є лише один клас, де навчається 5 учнів, на всю початкову школу 6 учнів, в решті класів учнів від 1 до 3-х; в Городищенському ЗЗСО І–ІІ ступенів навчатиметься 33 учні, є лише три класи, де навчається п’ять і більше учнів, решта класи неповні; в Семенівському ЗЗСО І–ІІ ступенів навчатиметься 33 учні, в початковій школі немає жодного класу з кількістю учнів п’ять і більше, в основній школі чотири класи з наповнюваністю 5–6 учнів.

Проєктна потужність Стольненського ЗЗСО І-ІІІ ступенів (де планується навчання учнів з Семенівського старостинського округу) становить 560 осіб, наразі в закладі навчається 145 учнів, є сучасні навчальні кабінети, створені сучасні умови для навчання дітей. Приміщення відповідає всім санітарним вимогам, облаштовано внутрішні санвузли. Відкрито маршрут Шкільного автобуса, що безперебійно підвозить учнів і вчителів до місця навчання та у зворотньому напрямі, проведено швидкісний Інтернет.

Проєктна потужність Синявського ЗЗСО І–ІІІ ступенів (де планується навчання учнів з Городищенського  старостинського округу) становить 420 осіб, наразі в закладі навчається 68 учнів, є сучасні навчальні кабінети, створені сучасні умови для навчання дітей. Приміщення відповідає всім санітарним вимогам, облаштовано внутрішні санвузли як у початковій, так і в основній школах; проведено капітальний ремонт їдальні та харчоблоку; проведено швидкісний Інтернет. Відкрито маршрут Шкільного автобуса, що безперебійно підвозить учнів і вчителів до місця навчання та у зворотньому напрямі.

Проєктна потужність Бірківської філії І–ІІ ступенів (де планується навчання учнів з Ушнянського старостинського округу) становить 320 осіб, наразі в закладі навчається 34 учні, в приміщенні закладу загальної освіти розміщено дитячий садок, є спортивна, актова зала, приміщення школи – типова двоповерхова будівля.

Створення таких закладів загальної середньої освіти дасть позитивні результати, оскільки це і об’єднання навчальної бази, оновлення педагогічного колективу та формування нового учнівського соціуму через групування учнів з високим рівнем знань в одному закладі.

Проаналізувавши перспективну мережу закладів освіти Менської міської територіальної громади, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, виносимо на громадське обговорення  питання щодо ліквідації наступних закладів загальної середньої освіти на території Менської міської територіальної громади: Городищенського закладу загальної середньої освіти І–ІІ ступенів Менської міської ради Чернігівської області; Семенівського закладу загальної середньої освіти І–ІІ ступенів Менської міської ради Чернігівської області, Ушнянської філія І-ІІ ступенів Менського опорного закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради Менського району Чернігівської області.

 

14 травня 2021
back