back

ВІДДІЛ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ РАДИ

Контактна інформація

Поштова адреса вул. Героїв АТО, 6(кб.),  м. Мена, 15600
Телефон:  (04644) 
Електронна адреса: nachdocradamena@cg.gov.ua

Графік роботи

День неділі Час роботи Перерва
Понеділок 0800 - 1700 1300 - 1400

Вівторок

0800 - 1700 1300 - 1400

Середа

0800 - 1700 1300 - 1400

Четвер

0800 - 1700 1300 - 1400

П'ятниця

0800 - 1700 1300 - 1400

Вихідні дні: субота та неділя

 

Керівництво відділу

Фото

Начальник відділу: 

Жураковська Альона Володимирівна

 

Структура відділу

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Службові телефони e_mail
Жураковська Альона Володимирівна Начальник відділу (04644)  nachdocradamena@cg.gov.ua
Четвертакова Наталія Вікторівна Головний спеціаліст (04644)   
Кравченко Надія Володимирівна Головний спеціаліст   с. Стольне (04644)4-51-42  zvernradamena@cg.gov.ua
Осипець Надія Олександрівна Головний спеціаліст   с. Блистова (04644)4-47-31  blistovaradamena@ukr.net
Шамрук Алла Миколаївна Провідний спеціаліст с. Дягова (04644)4-37-42  diagovaradamena@ukr.net
Костюк Ольга Сергіївна Провідний спеціаліст (04644)   
Гречуха Ольга Петрівна Провідний спеціаліст (04644)   
Песоцька Наталія Михайлівна Секретар міського голови (04644)   
Болтовська Юлія Миколаївна Діловод с. Киселівка (04644)4-30-42  kiselivkaradamena@ukr.ne
Бабенко Ніна Петрівна Діловод с. Семенівка (04644)4-43-71  semenivkaradamena@ukr.net
Власенко Ольга Петрівна Діловод с. Волосківці (04644)4-32-42  voloskivcirada@gmail.com
Гоголь Світлана Іванівна Діловод с. Ушня (04644)4-84-31  ushnіaradamena@ukr.net
Дубовська Інна Михайлівна Діловод с. Куковичі (04644)4-44-47  kukovradamena@ukr.net
Доценко Ірина Василівна Діловод с. Синявка (04644)4-36-22  sinavkarada@ukr.net
Корнієнко Людмила Вікторівна Діловод с. Данилівка (04644)4-41-42  danilivkasr@gmail.com
Кондратій Лариса Вікторівна Діловод с. Ліски (04644)4-46-42  liskiradamena@ukr.net
Кучеренко Марина Володимирівна Діловод с. Феськівка (04644)4-17-42  feskivkaradamena@ukr.net
Оліфіренко Валентина Григорівна Діловод с. Покровське (04644)4-35-94,4-35-31  zjovtneveradamena@gmail.com
Песоцька Ольга Іванівна Діловод с. Осьмаки (04644)4-34-42  osmakiradamena@ukr.net
Радченко Лідія Олександрівна Діловод с. Садове (04644)4-81-46  sadoveradamena@ukr.net
Римар Тетяна Валеріївна Діловод с. Бірківка (04644)4-33-31  birkivkaradamena@ukr.net
Свердел Наталія Андріївна Діловод с. Слобідка (04644)4-85-42  slobidkaradamena@ukr.net
Тимошенко Ірина Іванівна Діловод с. Макошине (04644)4-11-75  makoshradamena@ukr.net
Удовенко Ольга Іванівна Діловод с. Величківка (04644)4-45-23  velichradamena@ukr.net
Войтех Раїса Віталіївна Діловод с. Городище (04644)4-82-31  gorodischerada@ukr.net

Нормативні документи про відділ

1. Положення про відділ
2. Посадові обовязки працівників відділу
3.  

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 • Організація належної системи ведення діловодства, єдиного порядку роботи з документами в міській раді.
 • Забезпечення контролю за термінами підготовки проєктів рішень ради та виконавчого комітету, їх оприлюднення в установленому порядку.
 •  Забезпечення оприлюднення рішень ради та виконавчого комітету, протоколів пленарних засідань та засідань виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.
 •  Забезпечення належної роботи із зверненнями громадян відповідно до чинного законодавства України.
 •  Забезпечення роботи апарату з питань, що регулюються Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 •  Здійснення прийому, реєстрації, передачі за призначенням вхідної документації.
 •  Здійснення реєстрації і відправлення вихідної документації.
 •  Здійснення обліку та аналізу документообігу у міській раді та її виконавчому комітеті.
 •  Здійснення комп'ютерного набору листів, інформацій, протоколів, проектів рішень, рішень, розпоряджень міського голови.
 •  Передача телефонограм підприємствам, установам та організаціям.
 •  Забезпечення підготовки інформацій, відповідей на листи за дорученням міського голови, секретаря ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому.
 • Сприяння громадянам у здійсненні гарантованих Конституцією України і законами України прав вносити у письмовій чи усній формі пропозиції щодо поліпшення діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності, засобів масової інформації, звертатись із заявами, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.
 • Забезпечення організаційно-технічної підготовки сесій міської ради і засідань її виконавчого комітету.
 • Прийняття участі в розробці проєктів нормативно-правових актів міської ради, її виконавчого комітету.
 • Забезпечення підготовки проєктів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Здійснення збору необхідних документів та підготовки розпоряджень міського голови щодо нагородження Почесною грамотою Менської міської ради.
 • Відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи» забезпечує зберігання документів щодо діяльності міської ради, бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на архівне зберігання, готує справи до здачі в архів.
 • Забезпечення складання зведеної номенклатури справ Менської міської ради.
 • Підготовка проєктів квартальних, щотижневих, інших планів роботи відділу, відповідно до повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • Узагальнення помісячного плану заходів по Менській міській раді.
 • Забезпечення функціонування комісій, координаційних рад та інших дорадчих органів при Менській міській ради.
 • Здійснення організаційного забезпечення роботи апарату ради, її структурних підрозділів та виконавчого комітету.
 • Здійснення технічних функцій щодо забезпечення роботи міського голови, заступників міського голови, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету.
 • Спільно з іншими відділами міської ради здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення заходів, організацію участі у них делегацій від населених пунктів у межах повноважень відділу.
 •  Забезпечення організації заходів за участю міського голови, заступників міського голови, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету.
 •  Забезпечення та координація взаємодії міського голови з виконавчими органами міської ради, посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями комунальної та іншої власності, організаційне забезпечення його роботи.
 •  Забезпечення ведення журналу обліку та видачі гербових печаток та штампів.
 •  Діловодство відділу ведеться згідно із затвердженою міським головою номенклатурою справ відділу.
 •  Здійснює інші повноваження, визначені законом та розпорядженнями міського голови.
02 квітня 2021
back