back

Комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Менської міської ради»

Директор КУ «ЦПРПП ММР»  Олена Бикова

Консультант КУ «ЦПРПП ММР»  Вікторія Кузьомка

Консультант КУ «ЦПРПП ММР»  Олена Литовченко

Бухгалтер КУ «ЦПРПП ММР»  Юлія Велентій

          Візія Центру: високопрофесійний, ефективний, активний, успішний педагог, що впроваджує інновації, вміло користується педагогічними технологіями, оперує сучасними та традиційними формами, методами та засобами навчання; творча атмосфера співпраці, здоровий мікроклімат у кожному педагогічному колективі, і як наслідок – успішний випускник Нової української школи.

          Місія Центру – стати мобільною та дієвою службою професійного розвитку педагогічних працівників.

Принципи діяльності: організація діяльності Центру ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту", зокрема:

людиноцентризм;

науковий характер освіти; 

академічна доброчесність та академічна свобода;

гуманізм, демократизм,

сприяння навчанню впродовж життя.

Стратегічні завдання та напрямки діяльності Центру:

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1. Узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників.

2. Координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників.

3. Формує та оприлюднює на веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників.

4. Забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам.

5. Організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

5.1. планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

  1. проведення супервізії;
  2. розроблення документів закладу освіти;
  3. особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
  4. впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

Робочий телефон: 3 15 35

Електронна адреса: cprradamena@ukr.net

Юридична адреса:  15600, Чернігівська область, Менський район,  м. Мена, вул. Титаренка Сергія, буд. 9

Графік роботи: понеділок-п'ятниця - з 8.00 до 17.00, обідня перерва - з 13.00 до 14.00  Субота та неділя вихідні дні.

28 грудня 2020
back