back

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Адреса: вул. Титаренка Сергія, 7, м. Мена, 15600 (каб. №10)

Режим роботи: з 8-00 до 17-00 (обідня перерва: з 13-00 до 14-00)

Вихідні дні: субота та неділя

Начальник відділу: Терентієв Павло Олександрович

Телефон: (04644) 3-11-79

Електронна адреса: nachzemradamena@cg.gov.ua

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Службові телефони

Терентієв Павло Олександрович

    Начальник відділу

(04644) 3-11-79

Білогуб Ігор Олексійович

Головний спеціаліст

(04644) 3-11-79

Скирта Оксана Віталіївна

Головний спеціаліст

(04644) 3-11-79

Дорошенко Юрій Олексійович

Провідний спеціаліст

(04644) 3-1179

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  • Забезпечення реалізації повноважень Ради у галузі земельних відносин відповідно до законодавства України.
  • Участь у розробленні та виконанні міських програм з використання і охорони земель Менської міської ради.
  • Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства.
  • Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

1.      Надання інформації юридичним особам та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об’єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.

2.      Участь у роботі постійно діючої депутатської комісії міської ради, яка займається вирішенням земельних питань.

3.      Участь у роботі постійно діючої комісії Ради з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу.

4.      Перевірка документації із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення.

5.      Підготовка проектів рішень Ради та подання на отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження.

6.      Замовлення розробки документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою, як суб’єкта права власності або права користування землею, а також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб.

7.      Виступ в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних, будівельних та протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання охорони земель, здійснення землеустрою.

8.      Підготовка проектів рішення щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування, прийняття земельних ділянок у фонд міської ради.

9.      Підготовка проектів рішення щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади міста.

10.    Організація проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності.

11.    Підготовка і внесення на розгляд сесії пропозицій по встановленню розмірів орендної плати.

12.    Підготовка проектів рішень Ради про продовження строків оренди земельних ділянок.

13.    Здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в частині, що стосується додержання строків укладання договорів оренди землі.

14.    Вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду.

15.    Взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів.

16.    Ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду.

17.    Внесення у встановленому порядку до Ради проектів рішень про припинення права користування земельними ділянками.

18.    Внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міста.

19.    Здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства.

20.    У разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій контролюючим органам про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами.

21.    Здійснення координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів.

22.    Взаємодія з місцевою державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань.

23.    Участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них.

24.    Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, стан договірної роботи; розроблення відповідних пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні.

25.    Представництво у встановленому законодавством порядку інтересів міської ради та виконкому в судах та інших органах під час розгляду земельних питань та спорів.

26.    Правова роз’яснювальна роботу для населення через засоби масової інформації.

27.    Вирішення земельних спорів.

28.    Забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію.

29.    Розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

30.    Участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель громади.

31.    Надання рішень та виписок з рішень сесій міської ради по земельним питанням.

32.    Виконання доручення міського голови.

33.    Вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

18 квітня 2019
back