back

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Контактна інформація

Поштова адреса вул. Героїв АТО, 6(кб.30,31),  м. Мена, 15600
Телефон:  (04644) 2-12-91
Електронна адреса: finradamena@cg.gov.ua

Графік роботи

День неділі Час роботи Перерва
Понеділок 0800 - 1700 1300 - 1400

Вівторок

0800 - 1700 1300 - 1400

Середа

0800 - 1700 1300 - 1400

Четвер

0800 - 1700 1300 - 1400

П'ятниця

0800 - 1700 1300 - 1400

Вихідні дні: субота та неділя

Керівництво відділу

Начальник управління: 

Нерослик Алла Петрівна

Структура відділу

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Службові телефони e_mail
Нерослик Алла Петрівна Начальник управління (04644) 2-12-91 finradamena@cg.gov.ua
Максименко Валентина Анатоліївна Заступник начальника (04644) 2-12-91  
Таргонський Станіслав Володимирович Головний спеціаліст (04644) 2-12-91  
Гайовий Олександр Миколайович Провідний спеціаліст (04644) 2-12-91  
Кужекіна Юлія Сергіївна Провідний спеціаліст (04644) 2-12-91  

Нормативні документи про відділ

1. Положення про Фінансове управління в новій редакції.doc
2. Посадові обов'язки працівників відділу
3. Бюджет громади

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ

 • Організація роботи по складанню та виконанню бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до вимог бюджетного та податкового законодавства України.
 • Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі щодо складання та виконання бюджету, а також складання звітів про виконання бюджету згідно з чинним законодавством.
 • Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань
 • виконання бюджету, виконання інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади .
 • Забезпечення роботи по отриманню до бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади за рахунок єдиного казначейського рахунку.
 • Здійснення контролю за дотриманням діючого законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.
 • Розробляє, затверджує і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади. Визначає порядок та строки розроблення та подання бюджетних запитів.
 • Проводить, на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
 • За погодженням Менського міського голови, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади перед поданням його на розгляд Менської міської ради та затвердження сесії Менської міської ради за попереднім погодженням з постійною депутатською профільною комісією.
 • Організовує роботу пов’язану із складанням проекту бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади.
 • В процесі складання проекту бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади за доходами співпрацює з органами Державної фіскальної служби, структурними підрозділами Менської міської ради, органами державної влади з питань, що відносяться до їх компетенції.
 • Планує доходи і видатки бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, положень бюджетного, податкового законодавства та інших матеріалів, що регулюють роботу з питань бюджету.
 • На підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів, складає проект бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади і подає його на розгляд міської ради, після схвалення виконавчим комітетом.
 • Складає розпис доходів та видатків бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до складених кошторисів, помісячних планів асигнувань розпорядниками коштів бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади.
 • Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади встановленим бюджетним призначенням.
 • За участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, у процесі виконання бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади.
 • За розпорядженням Менського міського голови, проводить контрольні заходи в бюджетних установах і організаціях міста, які утримуються за рахунок коштів бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади, а також підприємств і організацій, які отримують кошти з бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади.
 • Розробляє нормативно-правові, в тому числі регуляторні акти Менської міської ради, відповідно до бюджетного та податкового законодавства.
 • Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ, організацій міста.
 • Забезпечує створення належних умов праці для працівників управління.
 • Готує і подає Менській міській раді та Менському міському голові офіційні висновки про залишок коштів на початок року по загальному та спеціальному фондах бюджету, перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади для прийняття рішення про внесення змін до бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади.
 • У разі потреби, відповідно до звернень головних розпорядників коштів, враховуючи вимоги чинного бюджетного законодавства, вносить зміни до бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади  та готує проекти рішень Менської міської ради і проекти рішень сесії Менської міської ради про внесення змін до бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади.
 • Готує та подає щоквартально матеріали про хід та підсумки виконання бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади  на розгляд Менської міської ради.
 • Подає річний звіт про виконання бюджету міста на затвердження сесії Менської міської ради за попереднім погодженням комісією з питань планування, бюджету та соціально–економічного розвитку Менської міської ради.
 • Погоджує подання на повернення помилково або надміру зарахованих коштів до бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади податків, зборів та інших доходів, які готують органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, та висновки органів державної фіскальної служби згідно реєстрів за платежами до бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади  в порядку та у терміни, які визначені законодавчими актами України.
 • Згідно з розписом бюджету по видатках, на підставі заявок на виділення бюджетних асигнувань, поданих головними розпорядниками коштів бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади , здійснює організацію процесу фінансування видатків, передбачених в бюджеті, в тому числі видатків, які визначені функціями держави, з врахуванням порядку та вимог, передбачених бюджетним законодавством та нормативними документами з цього питання.
 • За рішенням сесії Менської міської ради здійснює на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади  на депозитних рахунках.
 • Відповідно до вимог чинного законодавства організовує проведення конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Менської міської об’єднаної територіальної громади  на депозитних рахунках у банках, за результатами якого визначається переможець.
 • Забезпечує формування та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції управління на сайті Менської міської ради.
 • Відкриває реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.
19 лютого 2019
back