back

Назва: Загальний відділ Менської міської ради Менського району Чернігівської області

Начальник відділу: Гамениця Олена Петрівна

Контакти: вул. Титаренка Сергія № 7, м. Мена, Чернігівська область, 15600 телефон/факс – 2-15-41, miskradamena@cg.gov.ua

До складу відділу входять:

  • заступник начальника загального відділу Менської міської ради – Дем»яненко Ольга Володимирівна;
  • головний спеціаліст загального відділу Менської міської ради (постійне місце роботи с. Стольне Менського району) – Кравченко Надія Володимирівна;
  • головний спеціаліст загального відділу Менської міської ради (постійне місце роботи с. Блистова Менського району) – Осипець Надія Олександрівна;
  •  
  • провідний спеціаліст загального відділу Менської міської ради (постійне місце роботи с. Дягова Менського району) – Шамрук Алла Миколаївна;

Основні завдання:

1. Відділ здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності міської  ради, постійних комісій,  виконавчого апарату, по таких основних напрямках:

-  організація належної системи ведення діловодства, єди­ного порядку роботи з документами в міській раді;

-  забезпечення технічного контролю за строками про­ходження і виконання службових документів в міській раді;

-  надання методичної допомоги в організації роботи по веденню діловодства структурними підрозділами міської ради;

- забезпечення належної роботи із зверненнями грома­дян відповідно до чинного законодавства України;

- забезпечення роботи виконавчого апарату  з питань, що регулюються Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

- здійснює прийом, реєстрацію, передачу за призначенням вхідної документації; - реєструє і відправляє вихідну документацію;

- здійснює облік і аналіз документообігу у міській раді та її виконавчому комітеті;

- видає довідки громадянам про склад сім'ї, з місця проживання, довідок-характеристик та інші;

- здійснює комп'ютерний набір листів, інформацій, рішень, розпоряджень міського голови;

- передає телефонограми підприємствам, установам та організаціям;

- забезпечує підготовку інформацій, відповідей на листи за дорученням міського голови, секретаря ради, заступника міського голови з питань діяльності виконкому, керуючої справами виконкому.

- забезпечує організаційно-технічну підготовку сесій міської ради і засідань її виконавчого комітету;

- забезпечує громадянам необхідні умови для здійснення гарантованих Конституцією України і законами України прав вносити у письмовій чи усній формі пропозиції щодо поліпшення діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності, засобів масової інформації, звертатись із заявами, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів;

- бере участь в розробці проектів нормативно-правових актів міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 

 

 

 

 

25 січня 2019
back