back

Юридичний відділ

 

                                 Адреса: 15600, Чернігівська обл., м.Мена, вул. Титаренка Сергія, 7

                                                                                     Тел. 2-16-41

                                                                        e-mail: yurradamena@cg.gov.                                                                                               

Начальник юридичного відділу - Бернадська Тетяна Анатоліївна

Головний спеціаліст юридичного відділу - Кроха   Наталія Олексіївна

 

Основними завданнями відділу є:

1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Менської міської ради, її виконавчих органів, працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

2. Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності.

3. У межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу.

4. Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчих органів Менської міської ради.

5. Перевірка на відповідність законодавству проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування.

6. Організація та ведення претензійної і позовної роботи в інтересах міської ради, її виконавчих органів, міського голови, організацій, підприємств, установ комунальної форми власності.

7. Представлення за дорученням міського голови та інших виконавчих органів інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Менській міській раді у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів.

8. Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.

9. Сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

10. Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування.

11. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

12. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

13. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

14. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції.

15. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю.

16. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

17. Надання усних та письмових консультацій з правових питань.

18. Ведення договірної роботи шляхом перевірки відповідності законодавству проектів договорів, що укладаються Менською міською радою та її виконавчим комітетом.

19. Підготовка та укладання договорів за напрямками, визначеними міським головою.

25 січня 2019
back