back

Адреса: 15600, м.Мена, вул. Сергія Титаренка 7.

Електронна адреса: ssmsradamena@ukr.net

Завідувач сектору  ФЕДОРЧЕНКО    Олександр Олексійович                   ssmsradamena@ukr.net

 

Сектор сім'ї, молоді та спорту Менської міської ради (далі - Сектор) створено з метою забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту на території Менської об’єднаної територіальної громади. 

Сектор є структурним підрозділом Менської міської ради, створюється і ліквідується відповідно до структури Менської міської ради, яка затверджується в установленому порядку.

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією  України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства молоді та спорту України, Статутом Менської міської ради, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями голови міської ради іншими нормативними актами а також цим положенням про сектор 

 

Основні напрями діяльності Сектору: 

  • забезпечення на території Менської об’єднаної територіальної громади реалізації державної політики з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту;
  • виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї;
  • сприяння розвитку видів спорту, офіційно визнаних в Україні;
  • сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту;
  • організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.
03 січня 2019
back