back

Інформаційне повідомлення про проведення  публічного обговорення проєкту рішення Менської міської ради щодо припинення шляхом ліквідації  структурного підрозділу закладу освіти

1. Ініціатор та організатор громадського обговорення –  Відділ освіти Менської міської ради.

2. Мета: забезпечення участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення, залучення до процесу формування в громаді спроможної освітньої мережі та створення умов для якісної освіти.

3. Проєкт рішення міської ради «Про припинення шляхом ліквідації структурного підрозділу закладу освіти – Куковицька філія І ступеня Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради» оприлюднено на офіційному сайті Менської міської ради (https://mena.cg.gov.ua/) з березня 2023 року.

4. Форма проведення публічного обговорення проєкту рішення міської ради «Про припинення шляхом ліквідації структурного підрозділу закладу освіти – Куковицька філія І ступеня Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради»:

- прийом пропозицій, зауважень та рекомендацій, які можна надавати за адресою вул. Героїв АТО,6, каб. 43-44 або надсилати на електронну пошту Відділу освіти Менської міської ради [email protected], контактний телефон: (3-33-05; контактна особа - Лук’яненко Ірина Федорівна, начальник Відділу освіти Менської міської ради, час роботи - з 8.00 год. до 17.00 год. з понеділка по п’ятницю), з 16.05.2023 до 23.05.2023 включно.

- громадське обговорення - 23 травня 2023 року о 15-00 год. за адресою с.Куковичі, вул.1 Травня, 34, приміщення Куковицької філії І ступеня Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради.

5.Публічне обговорення  провести:

1)у відповідності до Тимчасового положення про порядок залучення громадськості до вирішення питань місцевого значення  у Менській міській територіальній громаді, затвердженого рішенням міської ради від 06.05.2021 №  226 із змінами та доповненнями;

2)із забезпеченням додаткових заходів, пов’язаних із режимом воєнного часу (у т.ч. щодо наявності укриттів у місці проведення обговорення). 

6. Визначити органом ради, що забезпечує організацію проведення публічного обговорення від імені органу місцевого самоврядування - Відділ освіти Менської міської ради (15600, Чернігівська область, м. Мена, вул. Героїв АТО,6, електронна пошта: [email protected], контактний телефон: (3-33-05, контактна особа -  Лук’яненко Ірина Федорівна, начальник Відділу освіти Менської міської ради, час роботи - з 8.00 год. до 17.00 год. з понеділка по п’ятницю), з 16.05.2023 до 23.05.2023 включно.

7. Оприлюднення результатів обговорення буде здійснено у формі інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті міської ради.

До участі в публічному обговоренні проєкту рішення міської ради  запрошуються мешканці Менської міської територіальної громади у термін з 16 травня по 23 травня 2023 року.

Реєстрацію учасників громадських обговорень буде проведено на підставі паспорта громадянина України.

8. Опис проблеми:

Відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1) Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники).

2) Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.

3) Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради.

4) Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

5) У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Згідно з Конституцією України (ст. 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26):

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

На території Менської міської територіальної громади функціонує 11 закладів загальної середньої освіти та 4 філії, у яких навчається 2417 школярів:

 -  2 опорних заклади, 4 філії опорних закладів (1439 учнів);

 -  7 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (816 учнів);

 -  2 гімназії (162 учні);

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Адже тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні.

Станом на 01.05.2023 року учнівський контингент Куковицької філії І ступеня Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради становить 18 учнів (1 клас – 6 учнів; 2 клас відсутній; 3 клас – 7 учнів; 4 клас – 5 учнів). Відповідно до планових показників на 2023/2024 навчальний рік учнівський контингент філії становитиме 13 учнів (до першого класу, на звітну дату, заяви не надходили). Тобто, станом на 01.09.2023 буде відсутній 1та 3 класи, 2 клас – 6 учнів, 4 клас – 7 учнів відповідно.

Відповідно до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.12.2010 №1308/18603 при такій загальній кількості учнів посада завідувача філією буде відсутня і його обов’язки необхідно буде покласти на одного з працюючих вчителів.

Значна видаткова частина бюджету Менської міської територіальної громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг.

Середня наповнюваність класів у закладах освіти Менської міської територіальної громади  становить 14,56 учнів, (розрахункова наповнюваність класів становить 15,0 учнів).

Відповідно до частини третьої статті 103-2 Бюджетного кодексу України освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:

  1. кількість учнів закладів загальної середньої освіти у міській та сільській місцевості;
  2. розрахункову наповнюваність класів;
  3.  навчальні плани.

Фактична кількість ставок педагогічних працівників чи фактичний фонд оплати праці педагогічних працівників не враховується при розподілі освітньої субвенції між місцевими бюджетами.

Формування обсягів освітньої субвенції для бюджетів на 2023 рік здійснено відповідно до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року №1472 «Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік»).

Розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється також на підставі контингенту учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти (обрахунок обсягу освітньої субвенції на 2023 рік вперше здійснено на підставі персональних даних учнів, поданих закладами загальної середньої освіти в програмно-апаратному комплексі «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (ПАК «АІКОМ») та з урахуванням об’єктивних параметрів щільності учнів і відсотка населення, що проживає у сільській місцевості, станом на 2022 рік.

Середня наповнюваність класів (фактична): у Куковицькій філії І ступеня Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради становить – 6 учнів.

Тобто, філія утримується за рахунок коштів, які мали б використовуватися на розвиток Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради.

У зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів та пріоритетністю бюджетних видатків на безпековий сектор, загальний обсяг коштів, виділених на освітню субвенцію з державного бюджету, в 2023 році зменшено на 20% порівняно з 2022 бюджетним роком.

Проаналізувавши перспективну мережу закладів освіти Менської міської територіальної громади, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, обсяг освітньої субвенції на 2023 рік виносимо на публічне обговорення  проєкт рішення міської ради «Про припинення шляхом ліквідації структурного підрозділу закладу освіти – Куковицька філія І ступеня Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради».

16 травня 2023
back