back

Неподання (несвоєчасне подання) звітності тягне за собою адміністративну відповідальність посадових осіб

Відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі-Закон), Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 70 від 31.01.2007 року (зі змінами) суб’єкти господарювання, які знаходяться на території громади і мають середньооблікову чисельність за звітний рік більше 8 осіб, повинні надати  Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю  за 2021 рік (форма № 10-ПОІ /річна/) до Чернігівського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю не пізніше 1 березня 2022 року.

З метою соціального захисту та працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечення безумовного виконання  Закону та враховуючи відсутність у районах області представників відділення на місцях просимо розмістити дану інформацію та додатки до неї на власному офіційному веб-сайті.

Також при проведенні сесій обов’язково звертати увагу керівників та посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю на вищезазначену інформацію і виносити на розгляд сесії питання, які стосуються соціального захисту осіб з інвалідністю (санаторно-курортне лікування, видача індивідуальної програми реабілітації, забезпечення технічними засобами реабілітації, відшкодування вартості навчання).

До відома інформуємо, що неподання (несвоєчасне подання) звітності тягне за собою адміністративну відповідальність посадових осіб підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю.

06 січня 2022
back