back

Увага! Оголошується конкурс!

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Менської міської ради Менського району Чернігівської області.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників, розробки документів закладу освіти, організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, впровадження компетентністного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти; мають навички роботи в системі програмного забезпечення Microsoft  Office, Microsoft Power Point, Zoom, тощо.

Документи потрібно подати особисто або поштою з 2 вересня 2020 року по 1 жовтня 2020 року з 8.00 до 17.00 за адресою:  вул. Титаренка Сергія, 7, м. Мена, Чернігівської області, 15600.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

1) письмова заява про участь у конкурсі;

2) автобіографія та/або резюме за вибором претендента;

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія (копії) документа (документів) про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

7) згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

8) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється.

Претендент має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово комісію.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

 

 

 

 

 

04 вересня 2020
back