back

Відділ організаційної роботи та інформаційного забезпечення

Адреса: 15600, Чернігівська обл., м.Мена, вул. Титаренка Сергія, 7

 
 

Гамениця Сергій Юрійович

Hamenytsya Serhiy

Провідний спеціаліст

Leading Specialis

orgradamena@cg.gov.ua

2-15-41

 

Основними завданнями відділу є:

1. Підготовка планів роботи виконавчого комітету, контроль та аналіз їх виконання.

2. Підготовка календарного плану заходів роботи виконавчого комітету.

3. Забезпечення функціонування комісій, координаційних рад та інших дорадчих органів виконавчого комітету.

4. Підготовка доповідних записок міському голові щодо виконання плану заходів виконавчого комітету (на основі письмових звітів начальників управлінь , відділів , інших структурних підрозділів виконавчого комітету та індивідуальних планів роботи).

5. Підготовка та організаційне забезпечення роботи виконавчого комітету.

6. Організація роботи комісій та інших дорадчих органів виконавчого комітету.

7. Здійснення технічних функцій щодо забезпечення роботи міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконкому.

8. Узагальнення інформації про стан здійсненням виконавчим комітетом делегованих повноважень органів виконавчої влади.

9. Підготовка проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.

10. Організаційне забезпечення заходів за участю міського голови та його заступників з питань діяльності виконкому.

11. Забезпечення здійснення організації роботи з розгляду звернень громадян, звернень та запитів депутатів місцевих рад, Народних депутатів України з питань, що відносяться до компетенції відділу.

12. Забезпечення здійснення міським головою своїх повноважень, виконання обов’язків та реалізації прав, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативно-правовими актами.

13. Забезпечення та координація взаємодії міського голови з виконавчими органами міської ради, посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями комунальної та іншої власності, організаційне забезпечення його роботи.

14. Висвітлення діяльності міського голови, виконавчих органів міської ради.

15. Формування та просування позитивного іміджу Менської міської об’єднаної теритоіральної громади серед інших міст України, міської ради та її виконавчих органів, міського голови.

16. Здійснення ефективної взаємодії з громадськими об’єднаннями, політичними партіями, релігійними організаціями, органами самоорганізації населення, представниками громадського активу міста, сприяння виконавчим органам міської ради в цьому напрямку діяльності.

17. Забезпечення прозорості та відкритості у діяльності Менської міської ради, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету та міського голови, їх позиції з актуальних питань перед територіальною громадою.

18. Вивчення громадської думки населення стосовно актуальних питань громадського життя.

19. Забезпечення технічної готовності та безперебійної роботи комп’ютерного, серверного, мережевого та периферійного обладнання.

20. Забезпечує адміністрування веб-сторінок з висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету.

21. Забезпечує створення та обслуговування інформаційних баз даних структурних підрозділів міської ради.

22. Розробка та впровадження планів та програм розвитку електронного урядування.

23. Організація роботи локальних мереж міської ради.

24. Здійснює профілактичні заходи та поточний ремонт комп'ютерної техніки.

25. Вносить керівництву міської ради пропозиції щодо встановлення, модернізації комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

05 лютого 2019
back