back

 

Адреса: вул. Титаренка Сергія, 7, м. Мена, 15600

Режим роботи: з 8-00 до 17-00 (обідня перерва: з 13-00 до 14-00)

Вихідні дні: субота та неділя

Начальник управління: Гнип Людмила Федорівна

Телефон: (04644)  +38-04644-3-16-04

Електронна адреса: czradamena@cg.gov.ua

 

 

Москальчук Марина Вітальївна  Начальник відділу

 +38-04644-3-16-04

czradamena@cg.gov.ua

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про сектор з питань цивільного  захисту  Менської міської ради

 

1. Загальна частина.

1.1. Положення про секторз питань цивільного захисту Менської міської ради  регулює питання здійснення заходів цивільного захисту в міській раді, визначає склад органів управління та сил цивільного захисту, планування діяльності сектору, порядок виконання  завдань.

1.2. Основною метою створення сектору цивільного  захисту є здійснення заходів щодо захисту населення і територій Менської міської ради від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

1.3. Сектор цивільного захисту виконує завдання, які визначені Кодексом цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про ЄДСЦЗ» та цим Положенням.

2. Основні завдання та функції  сектору  цивільного  захисту

2.1. Загальними завданнями сектору цивільного захисту є:

забезпечення заходів цивільного  захисту  населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та проведення спеціальних робіт;

планування та забезпечення заходів і дій сил цивільного  захисту при переведенні держави на повоєнний стан, в осередках ураження, а також під час проведення евакуації населення із небезпечних зон;

створення та підготовка формувань служби цивільного  захисту, організація управління ними, забезпечення їх матеріально-технічними засобами;

здійснення евакуації підпорядкованих підприємств, установ І організацій, забезпечення їх життєдіяльності у позаміській зоні;

розробка та впровадження заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій:

здійснення природоохоронних заходів, пов'язаних з екологічною небезпекою;

організація та підтримання взаємодії іншими службами, відповідними органами управління

забезпечення своєчасного оповіщення органів управління і керівного складу цивільної захисту, інформування населення про загрозу, виникнення, розвиток та хід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і застосування засобів ураження, а також позачергової передачі повідомлень стосовно цих питань та рекомендацій населенню щодо правил поведінки в цих умовах

організація та здійснення заходів щодо забезпечення надійного захисту та сталої роботи систем централізованого оповіщення і зв'язку па загальнодержавному, регіональному, місцевому, галузевому та об'єктовому рівнях в усіх режимах функціонування системи цивільного  захисту, включаючи терміновий ремонт чи заміну пошкоджених комунікацій і засобів зв'язку, забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування стаціонарних засобів зв'язку та оповіщення на підприємствах зв'язку та в органах управління, уповноважених у справах цивільного  захисту;

першочергове забезпечення органів управління цивільного  захисту  всіх рівнів каналами і засобами надання послуг зв'язку у разі здійснення ними заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, а також ліквідації наслідків застосування сучасних засобів ураження;

забезпечення розвитку та вдосконалення мережі зв'язку у позаміській зоні

забезпечення сталого зв'язку, необхідного для постійної спільної роботи всіх органів управління та сил цивільного захисту в умовах повсякденної діяльності, у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій та в особливий період (з організацією централізованого використання загальнодержавних і відомчих /галузевих/ засобів зв'язку);

здійснення, разом з тим: заінтересованими службами та формуваннями цивільної оборони, організаційно-методичного керівництва створенням та підтримкою готовності територіальних і локальних мереж оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

 

3. Органи управління та сили цивільного захисту.

 

3.1. Постійно діючим органом управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту,  є комунальна установа (місцева пожежна охорона )Менської міської ради Чернігівської області

на об’єктовому рівні – органи управління (керівники) підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до чинного законодавства.

3.2. Координаційними органами є:

на місцевому рівні – комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади;

на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Діяльність зазначених комісій проводиться відповідно до положень про них.

Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на місцевому та об’єктовому рівні, у разі потреби, створюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких проводиться відповідно до Положень про такі комісії.

 

4. Режими функціонування.

 

4.1. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, на території міської ради встановлюється один із таких режимів функціонування

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

4.2. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій сектор працює функціонує в режимі повсякденного функціонування.

4.3. Підставами для тимчасового введення в межах об’єднаної територіальної громади для сектору цивільного захисту  режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

4.4. Підставами для тимчасового введення для сектору цивільного захисту режиму надзвичайної ситуації є загроза виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

4.5. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації на території ОТГ вводиться розпорядженням голови.

У період дії надзвичайного стану в разі його введення сектор  функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану»  та іншими нормативно-правовими актами України.

В особливий період сектор  цивільного  захисту  функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також іншими нормативно-правовими актами України.

 

 

 

5. Планування діяльності сектору цивільного захист

 

5.1. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.

5.2. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту  під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами управління та силами цивільного захисту відпрацьовуються плани такої взаємодії.

 

6. Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

 

6.1. Організація оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється органами місцевого самоврядування, керівниками об’єктів господарської діяльності.

6.2. Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні відповідної інформації до органів управління та населення і забезпечується шляхом використання місцевої системи оповіщення цивільного захисту

6.3. Сектор  цивільного захисту, відповідно до Положення про порядок інформаційної взаємодії в межах територіальної підсистеми Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, забезпечує збір та аналіз інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, розвиток, хід ліквідації їх наслідків та надання населенню через засоби масової інформації оперативної інформації щодо захисту від надзвичайних ситуацій.

 

7. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків.

 

       7.1. Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення сил і засобів цивільного захисту створена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. У разі потреби розпорядженням голови утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

7.2. Для безпосередньої організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та керівництва залученими органами управління, силами і службами підприємств, організацій, установ об’єднаної територіальної громади призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

7.3. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

7.4 Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії на об’єктах підвищеної небезпеки, а також планами залучення сил та засобів на гасіння пожеж.

7.5. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання (добровільні формування цивільного захисту) за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

7.6. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб за рахунок суб’єктів господарювання об’єднаної територіальної громади які їх створюють.

 

8. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту.

 

8.1. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на місцевому та об’єктовому рівні – між Менської ОТГ та суб’єктами господарювання.

8.2. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються керівником 

 

9. Забезпечення фінансування .

 

9.1. Забезпечення фінансування сектору здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

9.2. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

15 листопада 2019
back